CPR en kabels

CPR en kabels; er gaat veel veranderen voor installerend Nederland!

Op korte termijn zullen meerdere kabelfabrikanten nieuwe typen kabels op de markt brengen voor installerend Nederland die voldoen aan de CPR (Construction Products Regulation).

Het betreft alle typen kabels die worden geïnstalleerd voor vaste installatie in een bouwwerk of andere civiele werken. Dit geldt voor voedingskabels en signaalkabels van elke nominale spanning, en communicatiekabels met geleiders van metaal of glas.

De nieuwe kabels zullen voldoen aan de diverse nieuwe brandklasses en vergezeld gaan met, of verwijzen naar, een DOP (Declaration of Performance) document.

Installerend Nederland wordt verantwoordelijk en aansprakelijk voor de juiste keuze qua brandgedrag in relatie tot het bouwwerk. Zie  hiervoor de NEN 8012:2015.

Lees hieronder meer achtergrond van deze wijziging en laat u goed voorlichten door uw kabelfabrikant!

Alle getoonde tekst is samengesteld obv beschikbare informatie van kabelfabrikanten Draka (Prysmian) en Nexans medio jan.2017, en er kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend. Schuurman adviseert de installateur bij de keuze van de toe te passen kabels te allen tijde de NEN8012:2015 te volgen. Voor meer informatie inzake CPR en kabels: Website Draka of Website Nexans

CPR en kabels; er staat veel te veranderen voor installerend nederland!

Op 1 juli 2013 is de Europese verordening voor bouwproducten, de Construction Products Regulation (CPR) ingegaan. CPR is bedoeld om betrouwbare informatie over bouwproducten met betrekking tot hun prestaties te verstrekken. Dit wordt bereikt door middel van een ‘gemeenschappelijke technische taal’, die uniforme bepalingsmethoden voor de prestaties van bouwproducten aanreikt. CPR zorgt voor het vrije verkeer van alle bouwproducten binnen de EU door een harmonisatie van de nationale wetgevingen met betrekking tot de essentiële eisen van toepassing op deze producten op het gebied van gezondheid en veiligheid.

De nieuwe regelgeving heeft niet alleen gevolgen voor fabrikanten, maar ook voor importeurs, distributeurs en eindgebruikers. Vanaf de ingangsdatum geldt voor bouwproducten de verplichting om bij de CE-markering een zogenaamde prestatieverklaring op te stellen. Het gaat om bouwproducten die onder een Europese geharmoniseerde productnorm vallen en waarvan de overgangsperiode (co-existentieperiode) inmiddels verstreken is.

Kabels voor permanente installaties in bouwwerken vallen onder de Construction Products Regulation (CPR) met betrekking tot hun gedrag bij brand. Alle kabelfabrikanten moeten een verklaring afgeven over het brandgedrag (CPR-classificatie) van producten en zij moeten deze classificatie vermelden als onderdeel van de CE-markering. Kabels worden geclassificeerd in verschillende (brand)klassen. In Nederland is hiervoor NEN 8012 opgesteld. Gebruikers moeten op basis van deze informatie in overeenstemming met NEN 8012 voor elke situatie de vereiste en meest geschikte producten kiezen. Na een overgangsjaar is de nieuwe norm EN 50575 (CPR) vanaf 1 juli 2017 verplicht.

 

De nieuwe brandklassen volgens NEN 8012 :

BrandrisicoClassificatie van de kabel
Laag Eca
Middelgroot Dca-s3,d2,a3
Groot Cca-s1,d1,a1
Zeer groot B2ca-s1,d1,a1

Factoren die van invloed zijn op het brandrisico zijn onder meer: het effect van brand op gebruikers (bekendheid met het gebouw, zelfredzaamheid, bedgebied), het effect op materiële zaken (gevolgschade), de bezettingsgraad, aantal mensen, de afwendbaarheid van gevaren (door de wijze van installatie van de elektrische leidingen) en de waarschijnlijkheid op het ontstaan van brand en uitbreiding van brand.

De onderhavige bestaande leidingtypen zullen worden vervangen door een nieuwe generatie leidingtypen met vermelding van de brandclassificatie.

Keuze van kabels conform NEN 8012:2015

NEN 8012 biedt twee methoden om tot de juiste brandclassificatie te komen. Met de Draka Brandklasse Selectiehulp kunt u beide methoden toepassen. In dit deel staat de gebruiksfunctie centraal (stroomdiagrammen NEN 8012). Indien de gebruiksfunctie niet voorkomt in onderstaande keuzeopties pas dan de risico-analyse methode toe (bijv. voor parkeergarages en stationsgebouwen). Lees meer over het toepassen van de methoden en de achtergrond ervan in de NEN 8012. 

NEN 8012:2015  is tegen betaling te downloaden op de website van de NEN.

 

Prestatieverklaring of Declaration of Performance (DoP):

De prestatieverklaring (Declaration of Performance, kortweg ‘DoP‘), vormt het bewijs dat het product, bij introductie op de markt en bij verdere distributie, voldoet aan de prestaties die voor de specifieke toepassing ervan worden verlangd. De prestatieverklaring wordt digitaal of in papieren vorm bij de CE-markering aan de klant geleverd of op een website geplaatst. De fabrikant legt in de DoP naast product- en adresgegevens, de prestaties van het product vast en de daarbij behorende beoogde toepassing(en).

Schuurman zal de DoP digitaal beschikbaar gaan stellen bij levering. De installateur kan hiervan gebruik maken om bij oplevering de desbetreffende DoP's te overleggen aan de eindklant.

Uitrol:

Op dit moment (jan.2017) zijn er nog geen fysieke kabels beschikbaar die voldoen aan de CPR. Zosnel de kabelfabrikanten deze producten kunnen gaan leveren, dan zal Schuurman zo spoedig mogelijk deze producten gaan voeren en de oude kabeltypen gaan uitfaseren.

Lees meer op:  Website Draka of Website Nexans

 

 

stock-indicator
verder winkelen naar winkelmand
Feedback geven
Vul hier de naam in van uw nieuwe order, als u deze leeg laat zul er een naam automatisch voor u gegenereerd worden.
Annuleren Toevoegen
Vul hier de naam in van uw nieuwe "mijn assortiment".
Annuleren Toevoegen